نمایشگاه "تهروگراف" در نگارستان شهر

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نمایشگاه "تهروگراف" مجموعه عکس های سیدمجید حسینی از شهر تهران است که عصر امروز با حضور دکتر شوشتری رئیس دفتر شهردار تهران، دکتر شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و دکتر علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی در نگارستان شهر واقع درضلع جنوب بوستان گفتگو افتتاح شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5lx