چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران از 20 الی26 اردیبهشت در محل دایمی نمایشگاههای شهرداری تهران برگزار میباشد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/60a