نشست خبری مدیریت جهادی‎

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نشست خبری دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6cw