بازدید شهردار تهران از مرکز جامع توانبخشی خیریه وحدت

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
دکتر قالیباف از مرکز جامع توانبخشی خیریه وحدت بازدید کرد.
مجید حسینی
https://www.tehranpicture.ir/u/4wc