کاشت ۱۰۰ هزار اصله درخت در پارک جنگلی تلو

۶ اسفند ۱۳۹۳
صبح امروز با حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران مهندس ، مجتبی عبدالهی و مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ، مهندس علی مختاری ، ۱۰۰هزار اصله درخت برگ پهن در پارک جنگلی تلو غرس شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/50n