"کرنش به حافظ" در موزه هنرهای دینی امام علی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
نمایشگاه آثار هنرمند صاحب نام آلمانی " گونتر اُکِر " با عنوان "کُرنِش به حافظ" در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) با حضور دکتر محمود صلاحی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سفیر آلمان افتتاح شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/3xr