بزرگداشت رضا رویگری‎

۲۲ مهر ۱۳۹۷
مراسم بزرگداشت رضا رویگری با حضور جمعی از مسئولین سینمایی کشور و سینماگران در رستوران مایا برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/37p