انتخابات فدراسیون فوتبال

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال از صبح شنبه هجدهم اردیبهشت در آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب و با حضور اعضای مجمع برگزار شد. مصطفی آجورلو، مهدی تاج وعزیز محمدی سه گزینه‌ای بودند که برای کسب صندلی ریاست رقابت کردند و در نهایت مهدی تاج که قابل پیش بینی هم بود رئیس فدراسیون فوتبال شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/5lw