راند اول مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
راند اول مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور در سال 95 دیروز جمعه 17 اردیبشت در پیست اتومبیل رانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و به برندگان جوایزی نیز اهدا شد.
امیر فرزانه
https://www.tehranpicture.ir/u/6p8