بازدید شهردار تهران از نمایشگاه کتاب در مجموعه شهر آفتاب

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
شهردار تهران از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهرآفتاب بازدید کرد.
مجید حسینی
https://www.tehranpicture.ir/u/7fn