بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ٰ از روز چهارشنبه پانزده اردیبهشت ماه تا بیست وپنجم اردیبهشت ماه ٰ برای نخستین بار در شهر افتاب در حال برگزاری است.
فاطمه عسکری
https://www.tehranpicture.ir/u/3uy