آئین نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی

۱ مهر ۱۳۹۷
آئین نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی جدید با حضور سید محمد علی افشانی شهردار تهران و مهندس قدیمی رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برگزار شد
محمد محسنی فر
https://www.tehranpicture.ir/u/931