شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی معاونت فنی عمرانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی معاونت فنی عمرانی با حضور علیرضا جاوید معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6az