جلسه شورای اداری شهرستان تهران

۲۱ شهریور ۱۳۹۷
جلسه شورای اداری شهرستان تهران صبح امروز در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 4 برگزار شد
محمد محسنی فر
https://www.tehranpicture.ir/u/7uy