بازار لوازم و تحریر در آستانه شروع سال تحصیلی

۱۹ شهریور ۱۳۹۷
با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی، بازار خرید لوازم و تحریر در بازار تهران رونق پیدا کرده است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/385