پلمپ گاراژ ناایمن شکروی

۵ شهریور ۱۳۹۷
گاراژ ناایمن شکروی شامگاه یکشنبه 4 شهریور ماه پلمپ شد.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/4u0