شبگردی اصحاب رسانه در منطقه چهار شهرداری تهران

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۷
| با کیفیت بهتر در آپارات ببیند | لینک صفحه آپارات در صفحه نخست هست |
ویدئو | شبگردی اصحاب رسانه در منطقه چهار شهرداری تهران
https://www.tehranpicture.ir/u/39j