آیین نامگذاری خیابان امید در محله هرندی

۱۰ اَمرداد ۱۳۹۷
آیین نامگذاری خیابان امید در محله هرندی
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ms