شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران دوشنبه شب 13 اردیبهشت ماه با بازدید از سامانسرای لویزان و مددسرای چیتگر انجام شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/33b