تمرین تیم پرسپولیس

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
تمرین تیم پرسپولیس بعد از دو روز تعطیلی که به گفته برانکو تنبیهی برای بازیکنان بود دیروز با نشاط خاصی برگزار شد.
مجتبی اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/6tj