همایش شورا یاران و مدیران محلات تهران

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
عصر دو شنبه 13 اردیبهشت همایش شورا یاران و مدیران محلات تهران با حضور شهردار تهران و رییس مجلس شورای اسلامی در محل فرهنگسرای بهمن برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/2xp