نخستین نشست دبیران شورای اقامه نماز شهرداری تهران

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نخستین نشست دبیران شورای اقامه نماز و امربه معروف شهرداری تهران با حضور اعضای شورای عالی نماز و معاونین محترم شهرداری صبح امروز در ساختمان شهرداری برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/70d