پلمپ پاساژ نا ایمن دراکولا

۲۶ تیر ۱۳۹۷
پاساژ فرسوده و ناایمن دراکولا در خیابان لبافی نژاد صبح امروز سشنبه 26 تیرماه ،با حکم دادستانی تهران پلمپ شد .
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/5mi