نشست خبری مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
صبح دوشنبه 13 اردیبهشت نشست خبری مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در محل این سازمان برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/9e8