حضور شهروندان در اراضی عباس آباد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
شهروندان در تمامی فصول سال با حضور در اراضی عباس آباد اوقات فراغت خود را سپری می کنند.
نیما بزرگمهری
https://www.tehranpicture.ir/u/3qi