بازدید اصحاب رسانه از اماده سازی شهر آفتاب

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
صبح یک شنبه 12 اردیبهشت اصحاب رسانه به همراه مهندس عبدالهی از اخرین مراحل آماده سازی نمایشگاه کتاب بازدید کردند
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/591