همایش صنعت برق با حضور وزیر نیرو

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
نخستین همایش شوراهای راهبری حوزه های تخصصی صنعت برق کشور و مراسم رونمایی از اسناد نقشه راه طرح های توسعه فناوری صنعت برق کشور با حضور وزیر نیرو برگزار شد.
امیر فرزانه
https://www.tehranpicture.ir/u/5lo