مراسم کلنگ زنی احداث اولین مرکز بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی آبعلی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
مراسم کلنگ زنی احداث اولین مرکز بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی آبعلی شنبه 11 اردیبهشت ماه با حضور مدیران شهری و شواری شهر تهران برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/6h6