نمایش آثار خوشنویسی سلیمان میری در نگارستان شهر

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نمایشگاه آثار خوشنویسی و نقاشیخط سلیمان میری با حضور عضو شورای شهر تهران آقای اسماعیل دوستی و شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین‌الملل شهرداری تهران در نگارستان شهر، بوستان گفتگو گشایش یافت.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4pq