احیاء شب 21 رمضان در امامزاده معصوم (ع)

۱۶ خرداد ۱۳۹۷
احیاء شب 21 رمضان در امامزاده معصوم (ع) با حضور گسترده مردم برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/543