تمرین تیم پرسپولیس

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
تمرین پرسپولیس روز جمعه بعد از شکست پرسپولیس برابر نفت برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/28k