بازدید شهردار تهران از شهر آفتاب

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
شهردار تهران قبل از افتتاحیه نمایشگاه بین امللی کتاب از شهر آفتاب بازدید کردند.
مجید حسینی
https://www.tehranpicture.ir/u/2rm