همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
همایش تقدیر از طراحان و سازندگان برتر منطقه 10 با حضور شهردار منطقه برگزار شد.
امیر گلی پور
https://www.tehranpicture.ir/u/4ds