محله دروازه غار

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
دروازه غار نام یکی از دروازه‌های قدیمی شهر تهران بود که در اطراف حصار ناصری قرار داشت. حصار ناصری دیواری بود که در عهد ناصرالدین شاه قاجار در اطراف شهر تهران یا به اصطلاح آن زمان اطراف دارالخلافه ناصری کشیده شده بود. این دروازه در حد فاصل بین خانی آباد و میدان شوش در حوالی مکانی که امروزه در آن میدان غار یا میدان شهید هرندی بنا شده‌است، واقع بود.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5lm