مرکز بهاران هرندی

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
شهرداری تهران طی ماه های اخیر با افتتاح مراکز بهاران گام موثری برداشته که وزارت بهداشت نیز با توجه به ظرفیت خود تمهیداتی برای ارائه خدمات درمانی افراد حاضر در مراکز بهاران در نظر خواهد گرفت. در حال حاضر ۴۴ مرکز توسط شهرداری تهران راه اندازی شده که وزارت بهداشت مسائل پزشکی، درمانی و روانشناسی آنها را تامین خواهد کرد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5ll