امضا تفاهم نامه تاکسیرانی و پلیس راهور در اجرا طرح شهاب

۲۸ بهمن ۱۳۹۳
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/7cj