سرپرست شهرداری تهران و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در بازدید از فعالیت‌های شبانه شهرداری و زندگی شبانه مردم تهران

۲۴ فروردین ۱۳۹۷
سرپرست شهرداری تهران و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران نجشنبه 23 فروردین ماه از مرکز کنترل ترافیک شهر تهران، خیابان سی تیر، ترمینال جنوب، گرمخانه خاوران و پروژه تونل آرش اسفندیار بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/6n7