بازدید مدیر کل دفتر شهردار تهران از منطقه 21

۲۲ فروردین ۱۳۹۷
عبدالرحیم کرکه آبادی ، مدیر کل دفتر شهردار تهران به همراه شهردار منطقه 21 از پروژه های این منطقه 21 بازدید کردند.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/5tg