سنگ فرش شدن محله امام زاده یحیی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
محله ای که امروزه تحت عنوان امام زاده یحیی شناخته می شود از شمال به خیابان امیرکبیر، شرق به خیابان ری، جنوب به خیابان15 خرداد و از غرب به خیابان شهید مصطفی خمینی می رسد. اما در گذشته این محله جزیی از محله بزرگ عودلاجان بوده که دارای وسعت و محدوده ای بیشتر از امروزه بوده است.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4zt