صبح رویش اولین مدرسه کودکان کار در کشور

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
سازمان مردم نهاد «ترنم صبح سپید» توانسته است با کمک شهرداری تهران، اولین مدرسه ای که در آن کودکان کار امکان تحصیل داشته باشند را راه اندازی کند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/33i