دهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی درسال 95

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
دهمین دوره همی تهرانگردی/عکاسی آژانس عکس تهران و دوربین.نت به میزبانی مرکز خدمات احتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4l6