جشنواره تخم مرغ رنگی در باغ شهدا

۲۵ اسفند ۱۳۹۶
جشنواره تخم مرغ های رنگی در باغ شهدا خیابان بهنود منطقه 10 تهران به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران در حال برگزاری است.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/4dv