مراسم ورود ماشین حفاری(TBM) به ایستگاه مترو امیرکبیر در خط 6 متروی تهران

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
پروژه خط 6 متروی تهران به طول 31200 متر به دو روش مکانیزه (TBM Tunneling) و سنتی (TBM) در حال لحداث می باشد. بخش ایتدایی مسیر به طول 10771 متر از ایستگاه دولت آباد تا ایستگاه شهید صیاد شیرازی توسط دستگاه حفاری تونل تمام مقطع (TBM) حفاری می شود و در ادامه مسیر تا ایستگاه سولقان، روش سنتی مورد استفاده قرارگرفته است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3bz