مانور عملیاتی اطفای حریق

۲۸ بهمن ۱۳۹۶
مانور عملياتی اطفای حریق توسط سازمان های امدادی و با محوریت سازمان آتش نشانی با حضور شهردار منطقه ۴ سیدرضا حسینی در پایانه اتوبوسرانی خیابان هنگام برگزار شد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/6qz