خیابان ناصرخسرو

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
خیابان ناصرخسرو یا خیابان ناصریه یکی ازتاریخی‌ترین خیابان‌های شهر تهران است. این خیابان دارای بناهای تاریخی بسیاری از جمله شمس‌العماره و دارالفنون است.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/43k