خدمات رسانی مترو تهران در روز ۲۲ بهمن

۲۲ بهمن ۱۳۹۶
امروز همزمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن حدود ۶۸۲ هزار مسافر با مترو جابجا شدند. شهردار تهران ٫رئیس شورای شهر تهران و مدیران شهرداری برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن از مترو برای حضور در مسیر پیاده روی استفاده کردند.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ar