غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت در زیرگذر تئاتر شهر

۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اردیبهشت 95 در زیرگذر تئاتر شهر احداث شده است.
مجتبی کاظمی
https://www.tehranpicture.ir/u/60v