بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

۱۷ بهمن ۱۳۹۶
شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در خیابان ولیعصر (عج) بازدید کرد.
احسان رأقتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7hf