بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران

۹ بهمن ۱۳۹۶
جمعی از مدیران شهرداری تهران شب گذشته، یکی از سردترین شب های تهران در حال بارش برف از مددسرای خاوران بزرگترین مددسرای شهر تهران بازدید کردند و از نزدیک شاهد ساماندهی بی خانمان های شهر تهران بودند.
احسان رأفتی
https://www.tehranpicture.ir/u/2eq