نهمین دوره قرعه کشی جوایر خوش حسابی پرداخت کنندگان عوارض پایدار شهرداری تهران

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نهمین دوره قرعه کشی جوایر خوش حسابی پرداخت کنندگان عوارض پایدار شهرداری تهران در شهرداری منطقه 9 انجام شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/8Pr